Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

HOTÃRÂRI ADOPTATE

2021 | 2020

 

 

1 | 2 | 3

ADRESA NR. 3944/22.12.2020 către Instituția Prefectului, județul Iași

 

PROCES-VERBAL din data de 17.12.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 81 /17.12.2020

privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea înzăpezirilor, înghețului, alunecușului și a altor fenomene meteorologice specigfice sezonului rece 2020-2021 al Comunei Moșna, județul Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 80 /17.12.2020

privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 79 /17.12.2020

privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșna, județul Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 78 /17.12.2020

privind desemnarea reprezentantului comunei moșna, jud. iași șia persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Moșna precum și înlocuitorul acestuia, în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS

 

HOTĂRÂREA Nr. 77 /17.12.2020

privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Moșna, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară p0entru Salubritate A.D.I.S. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 76 /17.12.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

PROCES-VERBAL din data de 04.12.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 75 /04.12.2020

privind realizarea programului cultural „O ce veste minunată 2020!” în sistem on-line de către elevii Școlii Gimnaziale Moșna

 

HOTĂRÂREA Nr. 74 /04.12.2020

privind aprobarea reactualizării Dispoziției de șantier nr. 1/2018 în vederea recepției lucrării la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri sătești DS9-DS16 în sat Moșna, comuna Moșna, jud. Iași”

 

HOTĂRÂREA Nr. 73 /04.12.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

PROCES-VERBAL din data de 26.11.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 72 /26.11.2020

privind aprobarea reactualizării organigramei a statului de funcții și personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșna, județul Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 71 /26.11.2020

privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan cu respectarea procedurilor legale identificat în plan totpografic prin T-2, parcela 82

 

HOTĂRÂREA Nr. 70 /26.11.2020

privind stabilirea de către Consiliul Local Moșna a prețului pentru terenul UAT al comunei Moșna, provenit din arenda anului 2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 69 /26.11.2020

privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN), aprobarea comisionului de garantare

 

PROCES-VERBAL din data de 05.11.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 68 /05.11.2020

privind aprobarea reactualizării HCL nr. 59/17.09.2020 privind încheiere unui Acord de parteneriat între comuna Moșna și Școala Gimnazialaă Moșna privind „Achiziționarea de echipamente IT necesare elevilor Școlii Gimnaziale Moșna”

 

PROCES-VERBAL din data de 29.10.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 67 /29.10.2020

privind alegerea viceprimarului comunei Moșna, județul Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 66 /29.10.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 65 /29.10.2020

privind constituirea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate

 

HOTĂRÂREA Nr. 64 /29.10.2020

privind alegerea noului președinte de ședință a Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni (oct., noiem, dec. 2020)

 

PROCES-VERBAL din data de 27.10.2020

 

PROCES-VERBAL din data de 14.10.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 63 /14.10.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

PROCES-VERBAL din data de 17.09.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 62 /17.09.2020

privind aprobarea contractului cadru (Anexa 1) privind instalarea de rețea WIFI în cadrul programului „WIFI4EU - Promovarea conectivității la Internet în comunitățile locale”

 

HOTĂRÂREA Nr. 61 /17.09.2020

privind aprobarea realizării unui drum de legătură între două drumuri de exploatare, respectiv DE 642/2 și DE 621/1/1 (T16, p621/1/1) pentru acces la Platforma de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Moșna, județul Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 60 /17.09.2020

privind aprobarea cumpărării unui teren extravilan identificat în plan topografic prin T3, parcela 47/30

 

HOTĂRÂREA Nr. 59 /17.09.2020

privind aprobarea depunerii unui Proiect cu finanțare europeană prin Programul POC/2C/OS2.4/A2.3.3 de către comuna Moșna, în parteneriat cu Școala Gimnazială Moșna „Achiziționarea de echipamente IT necesare elevilor Școlii Gimnaziale Moșna”

 

HOTĂRÂREA Nr. 58 /17.09.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3

 

 

                                                                                                                  


VOTAT