Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

2021 | 2020

 

HOTÃRÂRI ADOPTATE

 

 

1 | 2 | 3

PROCES-VERBAL din data de 09.09.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 57 /09.09.2020

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a unor cheltuieli pentru realizarea unor măsuri de protecție pentru elevii Școlii Gimnaziale Moșna, elevii și studenții din comuna Moșna pe perioada frecventării cursurilor școlare în contextul prevenirii infectării cu COVID-19

 

HOTĂRÂREA Nr. 56 /09.09.2020

privind desemnarea reprezentantului din Consiliul Local Moșna care să facă parte din Consiliul de administrație de la Școala Gimnazială Moșna, județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 55 /09.09.2020

privind aprobarea unor cheltuieli pentru securizarea obiectivului de investiții „Construire teren de sport acoperit în comuna Moșna”

 

HOTĂRÂREA Nr. 54 /09.09.2020

privind acordarea unor facilități fiscale conform OUG nr. 69/14.05.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 53 /09.09.2020

privind revocarea HCL nr. 42/29.06.2020 (reactualizarEA Inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Moșna, jud. Iași)

 

HOTĂRÂREA Nr. 52 /09.09.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 51 /09.09.2020

privind alegerea noului președinte de ședință a Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni (sept., oct., noiem. 2020)

 

PROCES-VERBAL din data de 07.08.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 50 /07.08.2020

privind reactualizare HCL nr. 1/0301.2018 pentru invenstiția „Extindere rețea de canalizare în sat Moșna, comuna Moșna, județul Iași”

 

HOTĂRÂREA Nr. 49 /07.08.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

PROCES-VERBAL din data de 17.07.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 48 /17.07.2020

privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli în vederea demarării procedurii de achiziție publică a unei autoutilitare cu două locuri prevăzută la capitolul dotări din cadrul proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu” în comuna moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 47 /17.07.2020

privind aprobarea reactualizării Calendarului Cultural al activităților ce se vor desfășura în cadrul Centrului Cultural Moșna, pentru anul 2020 (reactualizare HCL nr. 14/24.02.2020)

 

HOTĂRÂREA Nr. 46 /17.07.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 45 /17.07.2020

privind alegerea unui președinte de ședință a Consiliului Local pentru data de 17 iulie 2020

 

PROCES-VERBAL din data de 08.07.2020

 

PROCES-VERBAL din data de 29.06.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 43 /29.06.2020

privind aprobarea realizării investiției „Modernizare drumuri locale în satul Moșna, comuna Moșna, județul Iași”

 

HOTĂRÂREA Nr. 42 /29.06.2020

privind aprobarea reactualizării Inventarului bunurilor din domeniul public (anexa 10 al comunei Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 41 /29.06.2020

privind aprobarea depunerii unei solicitări la Compania națională de Investiții pentru finanțarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural Moșna, județul Iași”

 

HOTĂRÂREA Nr. 40 /29.06.2020

privind aprobarea derulării și finațării din bugetul local a unor cheltuieli pentru realizarea unor măsuri de acces pentru elevii Școlii Gimnaziale Moșna, la învățământul on-line

 

HOTĂRÂREA Nr. 39 /29.06.2020

privind aprobarea Actului Adițional nr. 38 - Planul tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024

 

HOTĂRÂREA Nr. 38 /29.06.2020

privind aprobarea reactualizării organigramei statului de funcții și personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșna, jud. Iași

 

PROCES-VERBAL din data de 18.06.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 37 /18.06.2020

privind reactualizarea deviz general al obiectivuluide investiții „Construire teren de sport acoperit în comuna Moșna” (reactualizare HCL nr. 52/23.05.2020)

 

HOTĂRÂREA Nr. 36 /18.06.2020

privind alegerea noului președinte de ședință a Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni (iunie, iulie, august 2020)

 

PROCES-VERBAL din data de 28.05.2020

 

PROCES-VERBAL din data de 13.05.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 30 /13.05.2020

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a unor cheltuieli pentru realizarea unor măsuri de acces la învățământul online, pentru elevii Școlii Gimnaziale Moșna

 

PROCES-VERBAL din data de 30.04.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 29 /30.04.2020

privind aprobarea realizării lansării programului „Adoptă un izvor” în sat Moșna, comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 28 /30.04.2020

privind aprobarea demarării procedurii de realizare și consolidare a versanților cursurilor de apă, respectiv a zonei izlazului Racea prin împădurire în comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 27 /30.04.2020

privind aprobarea continuării programului de igenizare și securizare a cursurilor de apă aparținând de domeniul public din comuna Moșna, jud. Iași

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3

 

                                                                                                                  


VOTAT