Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

HOTÃRÂRI ADOPTATE

 

 

1 | 23  

HOTĂRÂREA Nr. 26 /30.04.2020

privind aprobarea Actului Adițional nr. 36 pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, respectiv Anexa 2 și Anexa 5

 

HOTĂRÂREA Nr. 25 /30.04.2020

privind aprobarea Actului Adițional nr. 34 pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor puublice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009

 

HOTĂRÂREA Nr. 24 /30.04.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 23 /30.04.2020

privind aprobarea reactualizării organigramei statului de funcții și personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșna, jud. Iași

 

PROCES-VERBAL din data de 31.03.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 22 /31.03.2020

privind aprobarea rectificării  bugetului local de venituri și cheltuieli  pe anul 2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 21 /31.03.2020

privind aprobarea acordării unui ,,pachet de bază alimentar”  pentru persoanele aflate în situații de risc  din comuna Moșna jud. Iași, urmare a prevenirii apariției infectarii cu Coronavirus

 

HOTĂRÂREA Nr. 20 /31.03.2020

privind acordarea mandatului  special în vederea exprimarii  votului în Adunarea Generală a Serviciilor  de Apă  Canal  Iași –ARSACIS  ca în numele și pe seama comunei Moșna, jud. Iași  să aprobe aderarea Municipiului Roman, jud. Neamț  la  Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași și completarea ,modificarea  și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și Actului Constitutiv

 

HOTĂRÂREA Nr. 19 /31.03.2020

privind stabilirea consumului de carburanți a autovehicolelor achiziționate în sistem SH aflate în dotarea instituției

 

HOTĂRÂREA Nr. 18 /31.03.2020

privind reactualizarea Regulamentului de Organizarea și Funcționare a Consiliului Local  Moșna, jud. Iași

 

PROCES-VERBAL din data de 19.03.2020

 

PROCES-VERBAL din data de 24.02.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 15/24.02.2020

privind reactualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitatea al primarului  comunei  Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 14/24.02.2020

privind aprobarea Calendarului Cultural al activităților ce se vor desfasura în cadrul Centrului Cultural Moșna pentru anul 2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 13/24.02.2020

privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019

 

HOTARÂREA NR 12/24.02.2020

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

PROCES-VERBAL din data de 13.02.2020

 

HOTARÂREA NR 11/13.02.2020

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru  spațiul  unui teren din incinta imobilului  Casa Specialistului, str. Sfinții Voievozi, nr 74 , din comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 10/13.02.2020

privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiții „HERE ARE OUR TRADITIONS THE PAST ALONG FUTURE”

 

PROCES-VERBAL din data de 30.01.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 9/ 30.01.2020

privind aprobarea listelor de inventar cuprinzând bunurile Comunei Moșna  precum și  scoaterea  din inventar și casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Primariei comunei Moșna ,Biblioteca și Centrului Cultural  Moșna

 

HOTĂRÂREA  Nr. 8 /30.01.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea Proiectului ,,Modernizare drumuri locale în sat Moșna, judetul Iași”

 

PROCES-VERBAL din data de 15.01.2020

 

HOTĂRÂREA Nr.7/15.01.2020

privind numirea unei comisii pentru stabilirea consumului de carburanți a autovehiculelor achiziționate în sistem SH aflate din dotarea instituției

 

HOTARARE  Nr. 6/ 15.01.2020

privind aprobarea efectuării plații lucrărilor la obiectivele de investiții în curs până la aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli/2020 din excedentul anilor precedenți

 

HOTĂRÂREA Nr. 5 /15.01.2020

privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în sold la data de 31.12.2019, prevăzute la art. 266, alin 5, din Legea nr 207/ 2015, privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂREA Nr. 4 /15.01.2020

privind privind  aprobarea reactualizarii organigramei statului de functți și personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșna, jud. Iași

 

HOTARAREA  Nr. 3 /15.01.2020

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020, din excedentul anilor precedenți

 

HOTĂRÂREA Nr. 2 /15.01.2020

privind  avizul pentru organizarea  rețelei școlare de pe raza comunei Moșna, jud. Iași  pentru anul școlar 2020-2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 1 /15.01.2020

privind aprobarea Planului de Lucrări ce urmeaza a fi executate în anul 2020 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2011 privind venitul minim garantat

 

 

2021 | 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  


VOTAT