MONITORUL OFICIAL LOCAL

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

REGULAMNTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE (CONSILIUL LOCAL)

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE (PRIMAR)

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

ALTE DOCUMENTE

  

Statutul unității administrativ-teritoriale

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorce, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorce, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale primarului

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale primarului

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului

Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele

Comunicări cu privire la execuția bugetară

www.mosnaiasi.ro

Bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora

Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante

Bugetul general consolidat

Registrul datoriei publice locale

Registrul garanțiilor locale

Programul de investiții publice

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilor primarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele ședințelor publice

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local

Publicarea declarațiilor de căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară