Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

STAREA CIVILĂ

 

 

 

 

                                                                                    

PROGRAM

Primiri documente

Luni - Joi 830-1030

Eliberări documente

Luni - Joi 1300 - 1500

În zilele de 4, 10, 20, 30 sau 31 ale lunii

nu se eliberează documente.

NOTĂ: EXCEPȚIE: CONCEDIU și DELEGAȚIE

Telefon contact: 0784044787 și 0232292600

 

Primar,                                                 Ofițer de stare civilă,

ing. Georgel Popa                                   Gheorghe Gârlea

 

 

 

Formulare utile                             

Cerere pentru transcrierea certificatului în registrul de stare civilă

Declarație privind nesolicitarea transcrierii

Declarație privind domiciliul minorului

Declarație privind naționalitatea minorului

Declarație privind certificatul în original

Cerere eliberare duplicat certificat de naștere

Cerere eliberare duplicat ceritificat căsătorie

Cerere eliberare certificat de deces

Documente necesare transcrierii

 Publicație căsătorie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [admin@mosnaiasi.ro].
Last updated: 06.05.2016