Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

 

 

„SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3,

JUDEȚUL IAȘI”

finanțat prin

„PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA

COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”

 

www.fonduri-ue.ro

     

 

                                                                                    

ANUNȚ 

SELECTARE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POR 8/8.1/8.3/A/1

PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POR/8/8.1/8.3/A/1

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

  

 

 

 

1. Proiect FEADR nr. C322020812400041„Modernizare drumuri săteşti comuna Moşna, judeţul Iaşi şi Sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare comuna Moşna”  - FINALIZAT ÎN 2010.

2. Proiect FEADR nr. C125a011012400044 „AMENAJARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATAȚII AGRICOLE ÎN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI” – FINALIZAT ÎN 2015.

3. Proiect în colaborare cu C.J. Iași „PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”- „SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDEȚUL IAȘI” –ÎN DERULARE.

4. Proiect AFIR  cu nr.0720EN00011512400085- ,,CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, LOCALITATEA MOȘNA”, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI- ÎN DERULARE

5. Proiect  AFIR  cu nr.0720RN0002152400340- MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI (D.S.9- D.S.16), ÎN SATUL MOȘNA , COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI- ÎN DERULARE

6. Proiect finanțat prin MINISTERUL MEDIULUI-BANCA MONDIALĂ cu nr.138060/16.10.2018 - ,,PLATFORMĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE  A  GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI” –ÎN DERULARE

7. Proiect AFIR cu nr. C192007A4X208812402069/20.07.2018- ACHIZIȚIE  BULDOEXCAVATOR CU ACCESORII DE CĂTRE COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI- obținut prin GAL ,,Dealurile Bohotinului”- FINALIZAT

8. Proiect POR 2014-2020 cu nr. 3415/29.10.2018- ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CU UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA MOȘNA , JUDEȚUL IAȘI”- FINALIZAT

                                                     Detalii proiect   Foto

9. Proiect “HERITAGE” transfrontalier România- Republica Moldova, finanțat ENI CBC, nr. 118961/19.02.2020 între Moșna, Iași și Capaclia, Cantemir- FINALIZAT

10. Proiect Shopping Our Future (Shopping fair cities) în parteneriat cu Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iași- FINALIZAT

11. Proiect Împreună pentru o Școală Sigură în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Durabilă Europeană Iași (Asoc. „Act for tomorrow”)- FINALIZAT

12. Proiect „Realizare rețea de Internet Wi-Fi locală în Moșna”, încheiat cu Comisia Europeană nr. INEA/WiFi4EU/4-2020/004797-006748 - în derulare

13. Proiect POC/882/2/4/- Îmbunătățirea conțInutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanătate și e-cultură/ cod SMIS 144149/on-line: 290 - „Achiziționarea de echipamente IT, necesare elevilor Școlii Gimnaziale Moșna” - ÎN DERULARE

                                                     Detalii proiect   Foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [admin@mosnaiasi.ro].
Last updated: 23.03.2014