Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

 

 

„SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3,

JUDEȚUL IAȘI”

finanțat prin

„PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA

COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”

 

www.fonduri-ue.ro

     

 

                                                                                    

ANUNȚ 

SELECTARE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POR 8/8.1/8.3/A/1

PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POR/8/8.1/8.3/A/1

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

  

 

 

 

1. Proiect FEADR nr. C322020812400041„Modernizare drumuri sătești comuna Moșna, județul Iași și Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare comuna Moșna”  - finalizat în 2010.

2. Proiect FEADR nr. C125a011012400044 „AMENAJARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATAȚII AGRICOLE ÎN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI” – finalizat în 2015.

3. Proiect în colaborare cu C.J. Iași „PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”- „SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDEȚUL IAȘI” –în derulare.

4. Proiect AFIR cu nr. 0720EN00011512400085 - CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, LOCALITATEA MOȘNA, COMUNA MOȘNA - JUDEȚUL IAȘI – aprobat.

5.  Proiect AFIR cu nr. 0720RN00021512400340 - MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI (D.S.9-D.S.16) ÎN SATUL MOȘNA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI – în evaluare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [admin@mosnaiasi.ro].
Last updated: 23.03.2014