Hotarari adoptate New Page 1

Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

HOTÃRÂRI ADOPTATE

 

 

 2022 | 2021 | 2020

1 | 23  

HOTĂRÂREA Nr. 43/14.07.2022 rivind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 42/06.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/04.07.2022 la Contractul de lucrări nr. 779/23.02.2022 și a Devizului general Reactualizat (anexa 2) referitor la „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Moșna, comuna Moșna, județul Iași”

 

HOTĂRÂREA Nr. 41/06.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 40/06.07.2022 privind alegerea noului președinte de ședință a Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni (iulie, august, septembrie 2022)

 

HOTĂRÂREA Nr. 39/23.06.2022 privind aprobarea demarării procedurilor legale privind închirierea unui spațiu prin licitație publică cu destinația cabinet medical veterinar cu farmacie veterinară situat în clădirea Casa Specialistului, str. Sfinții Voievozi, nr. 74 din comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 38/23.06.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 37/31.05.2022 privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE la comunei Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 36/31.05.2022 privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru proiectul „Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloc de transport nepoluant, pentru comunele Cozmești și Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 35/31.05.2022 privind aprobarea Calendarului Cultural al activităților ce se vor desfășura în cadrul Centrului Cultural Moșna pentru anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 34/31.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 33/13.05.2022 privind aprobarea reactualizării organigramei a statului de funcții și personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 32/13.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a aserviciilor pentru derularea măsurilor educative, în cadrul Programului pentru școli al României

 

HOTĂRÂREA Nr. 31/13.05.2022  privind aprobarea depunerii proiectului „REALIZARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE ELECTRICĂ, ÎN SAT MOȘNA, COMUNA MOȘNA” în cadrul apelului de proiecte PNNR/2022/C10-Fondul Local I1 -Mobilitatea urbană durabilă, I1.3 - Asigirarea infratructurii pentru transportul verde - puncte de încărcare electrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  


VOTAT