Hotarari adoptate New Page 1

Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

HOTÃRÂRI ADOPTATE

 

 

 2022 | 2021 | 2020

1 | 23  

HOTĂRÂREA Nr. 30/13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Construire locuințe nZEB plus-pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști în sănătate și învățământ în comuna Moșna, județul Iași, în cadrul apelului de proiecte PNNR/2022/C10-Fondul Local

 

HOTĂRÂREA Nr. 29/13.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 28/10.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință din data de 10.05.2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 27/10.05.2022  privind aprobarea realizării obiectivului de investiții - Proiect CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN AER LIBER LA MOȘNA și a cofinanțării Proiectului prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024

 

HOTĂRÂREA Nr. 26/20.04.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 25/20.04.2022 privind alegerea noului președinte de ședință a Consilului Local pentru o perioadă de 3 luni (aprilie, mai, iunie 2022)

 

HOTĂRÂREA Nr. 24/30.03.2022 privind reactualizarea „Strategiei de dezvoltare locală a acomunei Moșna, județul Iași, pentru perioada 2021-2027” prin completarea aneei nr. 1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Moșna cu nr. 31/20.10.2016

 

HOTĂRÂREA Nr. 23/30.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali, membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 22/30.03.2022 privind aprobarea dării în administrarea S.C. Apavital S.A. a unor imobile și bunuri în vederea gestionării rețelei de apă-canal în comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 21/30.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Construire Locuințe pentru tinerii vulnerabili în comuna Moșna, județul Iași”

 

HOTĂRÂREA Nr. 20/30.03.2022 privind aprobarea reactualizării organigramei și a statului de funcții și personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 19/30.03.2022 privind reactualizarea texei pentru închirierea unor utilaje din dotarea instituției

 

HOTĂRÂREA Nr. 18/30.03.2022 privind stabilirea consumului de carburanți a autovehiculelor aflate în dotarea instituției

 

HOTĂRÂREA Nr. 17/30.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 16/30.03.2022 privind reactualizarea HCL nr. 64/24.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Platformei de Depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al comunei Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 15/24.02.2022 privind implementarea proiectului „Achiziție tocătoare pentru Serviciul de gospodărire comunală” comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 14/18.02.2022 privind aprobarea realizării unei documentații în vederea accesării de fonduri europene prin PNRR/ Componenta 10 Fondul Local pentru Investiție 1.2 „Construire locuințe pentru tineri vulnerabili în comuna Moșna, județul Iași”

 

HOTĂRÂREA Nr. 13/18.02.2022 privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan cu casă de către comuna Moșna, jud. Iași, identificat prin CF 61189 - plan topografic prin T-36 (parcelele P-1676, 1677, 1678, 1679, 1680)

 

HOTĂRÂREA Nr. 12/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 11/31.01.2022 privind reactualizarea HCL nr. 58 din 01 noiembrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri locale în sat Moșna, județul Iași”, în vederea includerii la finațare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

 

HOTĂRÂREA Nr. 10/31.01.2022  privind reactualizarea HCL nr. 52 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri locale în sat Moșna, județul Iași”, în vederea includerii la finațare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

 

HOTĂRÂREA Nr. 9/31.01.2022 privind aprobarea listelor de casare pentru bunurile aparținând patrimoniului UAT - Comuna Moșna

 

HOTĂRÂREA Nr. 8/31.01.2022 privind aprobarea listelor de inventar cuprinzând bunurile din patrimoniul UAT - Comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 7/31.01.2022 privind aprobarea raportului NR. GET 28/2021 întocmit de S.C. GETIKA FINANCIAR S.R.L. reprezentată de expert evaluator autorizat pentru reevaluarea unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Moșna, pentru grupa construcții respectiv din domeniul piblic și privat al comunei Moșna, fiind parte integrantă la prezenta

 

HOTĂRÂREA Nr. 6/31.01.2022 privind aprobarea efectuării plății lucrărilor la obiectivele de investiții în curs până la aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 din excedentul anilor precedenți

 

HOTĂRÂREA Nr. 5/31.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, din execentul anilor precedenți

 

HOTĂRÂREA Nr. 4/31.01.2022 privind aprobarea reactualizării Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul 2022 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2011 privind venitul minim garantat

 

HOTĂRÂREA Nr. 3/31.01.2022 privind acordarea unor facilități fiscale conform OUG nr. 130/2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 2/31.01.2022 privind aprobarea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Moșna jud. Iași pentru anul școlar 2022-2023

 

HOTĂRÂREA Nr. 1/31.01.2022 privind alegerea noului președinte de ședință a Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni (ianuarie, februrie, martie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  


VOTAT